2014-12-08

Postanowienia ogólne

Teatr Muzyczny w Łodzi jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, posiadającą osobowość prawną.

 

Teatr Muzyczny w Łodzi, zwany dalej Teatrem, działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity – Dz.U. z 2001r, Nr 13, poz.123, z późniejszymi zmianami/, nadanego statutu, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów uwzględniających szczególne preferencje Teatru jako miejskiej instytucji kultury.

 

Organizatorem Teatru jest miasto Łódź.

 

Siedzibą Teatru jest miasto Łódź, a obszarem działalności – sceny całego kraju oraz poza jego granicami.

Załączniki

  Statut (Załącznik... 1997 r.).pdf 311,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr LXV...rnika 2009 r. 161,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XXI... grudnia 2007 264,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr LXV...rześnia 2001 171,23 KB (pdf) szczegóły pobierz