2014-12-08

Zasoby archiwalne

Działalność Teatru Muzycznego w Łodzi dokumentowana jest na bieżąco od 1946 roku. Materiały kompletowane są, w miarę możliwości precyzyjnie, w zależności od zgromadzonych archiwaliów lub bieżących informacji.

 

Z lat 60, 70, 80 znajdują się w archiwum teczki przedstawień, albumy fotograficzne, a także pojedyncze zdjęcia dokumentujące życie Teatru Muzycznego (spotkania z dyrekcją, jubileusze).

 

Nie zawsze zbiór ten jest kompletny, jednak z każdego spektaklu pozostał ślad w dokumentacji biblioteki muzycznej.

 

Technikę archiwizowania dokumentów można określić mianem „teczki”, która powinna zawierać:

• program
• afisz
• plakat
• fotografie z przedstawienia

Dział marketingu w swoich zasobach posiada materiały dotyczące bieżącego repertuaru.

Dział koordynacji pracy artystycznej posiada protokoły – raporty z prób i przedstawień (przechowywane są one 5 lat).

 

Teatr Muzyczny w Łodzi posiada również w swych archiwaliach materiały dotyczące scenografii:

• projekty kostiumów
• projekty scenografii od 1970 r.

Biblioteka muzyczna Teatru zachowała materiały muzyczne pochodzące ze spektakli, które były wystawiane od powstania Teatru Muzycznego w Łodzi.

 

Udostępnianie archiwaliów:
Ze zbiorów korzystają najczęściej studenci, dziennikarze i naukowcy. Ze wszystkich materiałów można korzystać na miejscu, po uprzednim umówieniu się z archiwistą. Wyjątkowo, głównie do celów wystawienniczych i naukowych, materiały archiwalne /fotografie, wypiski z gazet/ są wydawane na zewnątrz po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją Teatru.