2015-08-18

Rejestr zbiorów danych

Działając na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych.

 

Rejestr dostępny jest do wglądu w sekretariacie Teatru Muzycznego w Łodzi.