2014-12-08

O nas

Do zadań Teatru Muzycznego w Łodzi należy współtworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez między innymi przygotowywanie i wystawianie dzieł muzycznych z narodowego i światowego repertuaru.

 

Swoje cele i zadania Teatr realizuje również poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teatru, promocję kultury teatralnej, prowadzenie zawodowego zespołu teatralnego oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych. Teatr współpracuje z innymi środowiskami tworzącymi społeczny ruch kulturalny.

 

Teatr Muzyczny w Łodzi
ul. Północna 47/51
91-425 Łódź

 

dyrektor naczelny - Grażyna Posmykiewicz
z-ca dyrektora ds. artystycznych - Zbigniew Macias
z-ca dyrektora ds. inwestycji - Tadeusz Koszalski
główny księgowy - Mirosława Wędzicka

 

centrala tel.: (42) 678 35 11
sekretariat tel.: (42) 678 26 12, fax: (42) 678 19 01
info@teatr-muzyczny.lodz.pl

NIP 724-000-17-70
REGON 000279203