2014-12-08

Majątek

Teatr Muzyczny w Łodzi zajmuje jeden budynek wraz z wyposażeniem i urządzeniami, usytuowany na trzech odrębnych działkach.


Budynek Teatru Muzycznego w Łodzi przy ulicy Północnej 47/51 zajmuje działki: nr 18/12 o powierzchni 768 m2, nr 18/13 o powierzchni 4.891 m2, nr 23/15 o powierzchni 812 m2 – łącznie 6.471 m2.