2014-12-08

Kontakt

Teatr Muzyczny w Łodzi
ul. Północna 47/51
91-425 Łódź

 

centrala tel.: (42) 678 35 11
sekretariat tel.: (42) 678 26 12, fax: (42) 678 19 01
info@teatr-muzyczny.lodz.pl  

dyrektor
tel. sekretariat: (42) 678 26 12
 
z-ca dyrektora ds. artystycznych
tel. sekretariat: (42) 678 26 12

z-ca dyrektora ds. inwestycji
tel.: (42) 678 30 82
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 309
inwestycje@teatr-muzyczny.lodz.pl

główny księgowy
tel.: (42) 678 95 17

dział księgowości
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 310, 313, 314
ksiegowosc@teatr-muzyczny.lodz.pl  

dział sprzedaży biletów i obsługi widzów
tel.: (42) 678 19 68, 678 35 11  wewn. 323, 319
fax: (42) 678 34 98
bow@teatr-muzyczny.lodz.pl

 

dział promocji i reklamy
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318, 328, 303
promocja@teatr-muzyczny.lodz.pl  

koordynacja pracy artystycznej
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 334
koordynacja@teatr-muzyczny.lodz.pl 

impresariat
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 337
impresariat@teatr-muzyczny.lodz.pl 

kierownik literacki
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 336
literacki@teatr-muzyczny.lodz.pl  
     
biblioteka muzyczna
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 321
literacki@teatr-muzyczny.lodz.pl  
      
kierownik techniczny
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 342 
     
samodzielne stanowisko ds. spraw pracowniczych
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 329

NIP 724-000-17-70
REGON 000279203
konto bankowe

Citi Bank 35 1030 1205 0000 0000 8909 9048 – konto na wpłaty dotyczące biletów wstępu na spektakle

PKO BP 35 1020 3408 0000 4302 0155 7230 – konto na pozostałe wpłaty

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się