2014-12-08

Kontakt

Teatr Muzyczny w Łodzi
ul. Północna 47/51
91-425 Łódź

 

centrala tel.: (42) 678 35 11
sekretariat tel.: (42) 678 26 12, fax: (42) 678 19 01
info@teatr-muzyczny.lodz.pl  

dyrektor
tel. sekretariat: (42) 678 26 12
 
z-ca dyrektora ds. artystycznych
tel. sekretariat: (42) 678 26 12

z-ca dyrektora ds. inwestycji
tel.: (42) 678 30 82
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 309
inwestycje@teatr-muzyczny.lodz.pl

główny księgowy
tel.: (42) 678 95 17

dział księgowości
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 310, 313, 314
ksiegowosc@teatr-muzyczny.lodz.pl  

dział sprzedaży biletów i obsługi widzów
tel.: (42) 678 19 68, 678 35 11  wewn. 323, 319
fax: (42) 678 34 98
bow@teatr-muzyczny.lodz.pl

 

dział promocji i reklamy
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318, 328, 303
promocja@teatr-muzyczny.lodz.pl  

koordynacja pracy artystycznej
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 334
koordynacja@teatr-muzyczny.lodz.pl 

impresariat
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 337
impresariat@teatr-muzyczny.lodz.pl 

kierownik literacki
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 336
literacki@teatr-muzyczny.lodz.pl  
     
biblioteka muzyczna
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 321
literacki@teatr-muzyczny.lodz.pl  
      
kierownik techniczny
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 342 
     
samodzielne stanowisko ds. spraw pracowniczych
tel.: (42) 678 35 11 wewn. 329

NIP 724-000-17-70
REGON 000279203
konto bankowe

Citi Bank 35 1030 1205 0000 0000 8909 9048 – konto na wpłaty dotyczące biletów wstępu na spektakle

PKO BP 35 1020 3408 0000 4302 0155 7230 – konto na pozostałe wpłaty