2015-01-06

Mapa strony

Strona główna                                                                                

O nas                                                                                               

            Kierownictwo                                                                    

                        Oświadczenia majątkowe                                        

            Struktura organizacyjna                                                    

            Status prawny                                                                    

                        Statut                                                                      

                        Regulamin                                                                          Majątek                                                                               

            Budżet                                                                                             

            Zadania                                                                                

Prawo i prace legislacyjne                                                              

Zamówienia publiczne                                                                    

            Plan zamówień publicznych                                                  

            Wykaz zamówień publicznych                                              

Praca                                                                                                 

            Oferty pracy                                                                          

            Staże i praktyki                                                                  

Kontrola                                                                                             

Przyjmowanie i załatwianie spraw                                               

Pomoc                                                                                                  

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP                          

Wniosek o dostęp do informacji publicznej                         

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania          

Rejestry, ewidencje, archiwa                                                         

Instrukcja obsługi                                                    

Linki

Kontakt

Zarządzenia

Archiwum zamówień publicznych

            archiwum 2015

            archiwum 2016

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się