2015-01-02

Ponowne wykorzystanie informacji

Sprawę ponownego wykorzystania informacji publicznej regulują artykuły od 23a do 23i Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.