2015-01-02

Ponowne wykorzystanie informacji

Sprawę ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego reguluje USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U.2016.352 z dnia 15 marca 2016 r.