2014-12-08

Budżet - dotacje

Prezydent Miasta Łodzi przyznaje Teatrowi Muzycznemu w Łodzi dotacje podmiotowe na działalność statutową. Przyznawane dotacje pokrywają koszty w ca 73%. Teatr pozyskuje także środki finansowe z zagranicznych tournee, z udziału w festiwalach i prezentacjach poza siedzibą, a także z tytułu umów sponsorskich i darowizn.